0. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.aguadomicilio.es, del qual és titular AQUADIRECT BLUE PLANET SL (d’ara endavant, BluePlanet). La navegació pel lloc web de BLUEPLANET li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de BLUEPLANET, i en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web. L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal, i respondrà enfront de BLUEPLANET o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causarse com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent BLUEPLANET denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ

2. COMUNICACIONS

3. CONDICIONS DE ACCÉS I UTILITZACIÓ

4. POLÍTICA DE COOKIES

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT